Pro investory

Jako investory v naší terminologii označujeme fyzické osoby (nebo jejich sdružení), které jsou schopny a ochotny investovat částky od 0,5 do 10 milionů CZK do jednoho projektu.

Pro investory nabízíme vyhledání projektu, který poptává:
 

  • provozní financování formou poskytnutí půjčky (např. za účelem pokrytí cash-flow při realizaci větší zakázky)
  • investiční financování formou poskytnutí půjčky (např. za účelem nákupu nových zařízení a technologií)
  • kapitálový vstup partnera do společnosti (investice)

Mezi služby, které pro investory zajišťujeme patří:

  • vyhledání projektu pro investici
  • ohodnocení projektu standardní metodikou a porovnání s podobnými projekty v oboru a podobné velikosti
  • zprostředkování financování části investice do projektu (tzv. pákové financování)
  • kompletní zajištění transakce (kapitálového vstupu investora do společnosti)

Máte zájem zhodnotit svoje finanční prostředky a investovat nebo financovat projekt? Chcete být business angel úspěšného startupu?  Klikněte zde