Dokončení akvizičního procesu

Dnes jsme dokončili akviziční proces do společnosti zaměřené na poskytování PR služeb a společnost je připravena pro vstup investora z řad našich klientů.