Financování formou business andělé

Společnost 7i Advisors, s.r.o. poskytuje pro své klienty následující služby:

Pro investory

  • vyhledání projektu pro investici
  • ohodnocení projektu standardní metodikou a porovnání s podobnými projekty v oboru a podobné velikosti
  • zprostředkování financování části investice do projektu (tzv. pákové financování)
  • kompletní zajištění transakce (kapitálového vstupu investora do společnosti)

Více o službách pro investory zde.

Pro nositele projektů

  • vyhledání provozního nebo investičního financování pro fungující společnost
  • vyhledání investora pro kapitálový vstup do společnosti nebo projektu
  • ohodnocení projektu standardní metodikou a porovnání s podobnými projekty v oboru a podobné velikosti
  • vytvoření strategie a business plánu
  • příprava prezentace projektu pro investory a asistence
  • kompletní zajištění transakce (kapitálového vstupu investora  do společnosti)

Více o službách pro nositele projektů zde.