Pro zájemce o financování investice

Pro rozvíjející se společnosti nebo projekty zajišťujeme financování z různých zdrojů:

  • provozní financování formou půjčky nebo bankovního úvěru (např. za účelem pokrytí cash-flow při realizaci větší zakázky)
  • investiční financování formou půjčky nebo bankovního úvěru (např. za účelem nákupu nových zařízení a technologií)
  • kapitálový vstup partnera do společnosti (financování investice formou business anděl)

Mezi služby, které pro rozvíjející firmy zajišťujeme patří:

  • vyhledání provozního nebo investičního financování pro fungující společnost
  • vyhledání investora pro kapitálový vstup do společnosti nebo projektu
  • ohodnocení projektu standardní metodikou a porovnání s podobnými projekty v oboru a podobné velikosti
  • vytvoření strategie a business plánu
  • příprava prezentace projektu pro investory a asistence
  • kompletní zajištění transakce (kapitálového vstupu investora do společnosti)

Máte zájem o financování projektu? Klikněte zde nebo zašlete podnikatelský plán na adresu nosek@7i.cz