Nový projekt - péče o seniory

Aktuálně jsme dostali ke zhodnocení nový projekt v oblasti péče o investory a vyhodnocujeme jeho zajímavost pro naše investory.