O společnosti 7i Advisors, s.r.o.

Společnost 7i Advisors, s.r.o. je poradenská společnost poskytující služby v oblasti návrhu strategie rozvoje firem, restrukturalizací,akvic, zprostředkování majetkových vstupů a různých forem financování společností (od provozního, investičního až k dotačním programům EU) - provozujeme projekt Business Angels Network podporovaný v rámci projektu Prosperita v rámci programu OPPI.

Nabízíme zprostředkování financování pro firmy formou business angels (business andělé). Najdeme Vám investora pro zajímavý podnikatelský záměr nebo již fungující start–up obsahující inovace. Dále poskytujeme benchmarking a konzultace v oblasti financování.

Vedoucí pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti v uvedených oblastech a realizovali řádově stovky projektů.

Filozofie společnosti a způsob její práce je dobře obsažen sedmi "I":

Investments

Chceme zhodnocovat vlastní prostředky spolu s prostředky našich zákazníků do zajímavých rozvojových projektů

Innovations

Podporujeme nové nápady, které přináší hodnotu pro celou společnosti

Improvements

Pomáháme projektům zlepšovat jejich fungování, být efektivnější, čímž maximalizujeme zhodnocení pro naše klienty

Inspiration

Jsme otevření podnětům, uvažujeme o nich a snažíme se je zakomponovat do našich projektů

Intelligence

Ceníme si vzdělání, myšlenek a schopnosti aplikovat je v praxi

Identity

Uznáváme svobodu jedince a jeho osobnost jako kritický faktor úspěchu projektů

Interpersonal communication

Schopnost komunikace je pro nás klíčovým indikátorem při investici do projektu i spolupráce s dalšími partnery